Shareholder Information

Invitation to Annual Meeting of Shareholders 2014

Tuesday, 20/08/2019, 10:19 GMT+7
Share:
  • Zalo

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

Hội Đồng Quản Trị Cty Dona Newtower kính mời Quý vị Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014. 

- Thời gian : Vào lúc 08 giờ 30, Chủ Nhật, ngày 20/04/2014.

- Địa điểm : Tại Hội trường Công ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Dona Newtower - Lô 234, Đường Amata, KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Quý Cổ Đông đến tham dự hoặc không đến tham dự đại hội được, mà ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui long đăng ký và "GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TP & NGK DONA NEWTOWER" theo mẫu đính kèm.

 

(Click vào dòng theo mẫu đính kèm để down file.) Giấy xác nhận gửi về Cty CP Thực Phẩm và Nước Giải Khát Dona Newtower trước ngày 20/04/2014 theo địa chỉ : Cty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Dona Newtower - Lô 234, Đường Amata, KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hoặc Fax về Cty theo số : 061.8877164.