CN BIÊN HÒA

 

Số 04 - Đường 04 - Khu phố 05 - F. An Bình - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.

Tel.: 061.8825468

Fax : 061.8825469

Email: cnbienhoa@donanewtower.com

Giám đốc: Ông  Bùi Văn Kiểm

Trở lại trang danh sách