Liên hệ - góp ý

CÔNG TY Cổ Phần THỰC PHẨM và NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEW TOWER

Địa chỉ : 319 - D16, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại :  (848) 38629 242 - (848)  - (848) 38267 560
Fax :  (848) 38627 560
Email :

donanewtower@hcm.fpt.vn  ;  donanature@hcm.fpt.vn

Website :  www.donanewtower.com  -  www.donanewtower.com.vn
Địa chỉ Nhà máy
Địa chỉ : Lô 234 - Đường AMATA - Khu công nghiệp AMATA - P. Long Bình - TP. Biên Hòa
Điện thoại : 84.061. 8877169 / 8877175 / 8877166
Fax : 84.061.8877164
Email : huynhhy03@gmail.com
Các Phòng ban

Phòng Marketing - Quảng Cáo: 

Địa chỉ : 319 - D16,  Đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại :  (848) 38629242 / 38627560         Fax : 38627560
Email :  ngthanhbao_vn2007@yahoo.com /  donanewtower@hcm.fpt.vn
Người liên hệ :

 Ông Nguyễn Phan Thanh Bảo / Giám Đốc (ĐTDĐ : 0903.931775)

2. Phòng Xuất Nhập Khẩu: 

Địa chỉ :  319 - D 16, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại :  (848) 38629242 - 38627560         Fax : 38627560
Email :  donanewtower@hcm.fpt.vn 
Người liên hệ :

 Cô Mỹ Hạnh   / ĐTDĐ : 0903.974560

3. Phòng Hành chính: 

Địa chỉ :  234 Khu công nghiệp Amata - Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại :  061.8877169         Fax : 061.8877164
Email :  huynhhy03@gmail.com 
Người liên hệ :  Ông Huỳnh Hỷ   /  Trợ lý Tổng Giám Đốc
 ĐTDĐ  0908.045688

4. Phòng Tài Vụ: 

Địa chỉ :  234 Khu công nghiệp Amata - Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại :  061.8877166         Fax : 061.8877164
Email :  tranphu1812@yahoo.com.vn  / tranphu@donanewtower.com
Người liên hệ :  Bà Trần Thị  Phú   /  Kế Toán Trưởng
 ĐTDĐ :  0903.719468

 4. Phòng Cung ứng: 

Địa chỉ : 234 Khu Công Nghiệp Amata - Biên Hòa  - Đồng Nai
Điện thoại :  061.8877175         Fax : 061.8877164
Email :  vande0810@yahoo.com.vn
Người liên hệ :  Chị Loan
 ĐTDĐ :  0983.900698

 

Liên hệ trực tuyến
Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng :
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)